Město Nový Knín
MĚSTO Nový Knín Historické Zlatohorní Město
Telefon
Datová schránka
Datová schránkaID: xqjbgzr
rozšířené vyhledávání

Výběrové řízení na ředitele/ku ZŠ a MŠ Nový Knín

Vážení občané,
město Nový Knín vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele Základní školy a Mateřské školy Nový Knín. Současný ředitel působil na této pozici šest let. V souladu se zavedenou praxí a legislativními ustanoveními probíhá po šesti letech no vé výběrové řízení.
Více níže..

Výběrové řízení na ředitele ZŠ a MŠ Nový Knín

Vážení občané,

město Nový Knín vypsalo výběrové řízení na pozici ředitele Základní školy a Mateřské školy Nový Knín. Současný ředitel působil na této pozici šest let. V souladu se zavedenou praxí a legislativními ustanoveními probíhá po šesti letech nové výběrové řízení. Tento proces zajišťuje pravidelné hodnocení a aktualizaci vedení škol.

Důvody pro uspořádání pravidelného výběrového řízení:

1. Zákonné požadavky: Pravidelná výběrová řízení jsou zákonem umožněna pro pravidelné hodnocení a aktualizaci vedení škol.

2. Transparentnost a spravedlnost: Zaručuje přístup k pozici ředitele i novým kandidátům, což podporuje transparentnost a spravedlivost.

3. Hodnocení a zlepšení: Umožňuje zhodnotit dosavadní práci ředitele a najít způsoby ke zlepšení vedení školy.

4. Prevence stagnace: Motivuje k profesnímu růstu a předchází stagnaci dlouhodobě setrvávajících vedoucích pracovníků.

5. Kvalifikace a zkušenosti: Zajišťuje, že ředitel stále splňuje požadované kvalifikace a má relevantní zkušenosti.

Složení výběrové komise je dáno zákonem a zahrnuje odborníky zejména z oblasti vzdělávání, čímž je zajištěna vysoká míra odbornosti při hodnocení kandidátů.

Složení výběrové komise:

• Ing. Radek Hrubý - člen určený zřizovatelem, předseda komise
• Petra Moravcová - člen určený zřizovatelem
• Mgr. Pavla Katzová - člen určený krajským úřadem
• Ing. Pavel Čámský - inspektor ČŠI, člen určený ČŠI
• Mgr. Karel Derfl - odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, člen určený ČŠI
• Mgr. Pavla Horáková - odborník v oblasti psychologie, člen určený ČŠI
• Bc. Eliška Cihelková - pedagogický pracovník školy, člen zvolený pedagogickou radou
• Martina Čermáková, DiS. - člen zvolený Školskou radou
• Mgr. Marcela Murgašová - odborník s hlasem poradním bez možnosti hlasování, přizvaný zřizovatelem

Výběrové řízení proběhlo 28. května 2024. Na základě vyhodnocení konkurzu podle platných legislativních ustanovení, bylo stanoveno pořadí uchazečů vhodných pro výkon funkce ředitele školy:

1. Mgr. Hana Matuštíková

2. Mgr. Miloš Krátký

Třetí uchazeč nebyl hodnocen, jelikož dle většiny komise nesplňoval požadavky na tento post.
Čtvrtý uchazeč se z výběrového řízení omluvil a konkurzu se nezúčastnil.

Hlasování probíhalo tajně a jeho vyhodnocení bylo provedeno za přítomnosti všech členů výběrové komise.

Rada města respektovala rozhodnutí výběrové komise.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že pravidelné výběrové řízení je standardním a osvědčeným způsobem, jak zajistit kvalitní vedení tak důležité instituce, jakou je naše škola. Tento proces je klíčem k tomu, abychom našim žákům poskytovali co nejlepší podmínky pro jejich vzdělávání a rozvoj. Pravidelné výběrové řízení nám umožňuje nejen přinášet nové perspektivy a inovace do vedení školy, ale také zajistit, že naše škola neustále reaguje na měnící se potřeby a výzvy v oblasti vzdělávání.

Na závěr bychom chtěli upřímně poděkovat dosavadnímu řediteli, panu Mgr. Miloši Krátkému, za jeho šestiletou přínosnou práci pro naši školu. Byli bychom rádi, aby ve škole i nadále působil a proto mu bylo obratem nabídnuto místo zástupce ředitele.

Datum vložení: 30. 5. 2024 21:30
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2024 21:37

Občan

Poruchy ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Profil Zadavatele

Profil Zadavatele

Sociální sítě

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mobilní aplikace pro turisty

Na kole i pěšky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hosporadaření pro občany a vední obce.

Partnerské město

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0
 • 2065 aktuální počet
  obyvatel
 • Zlatohorní
  město
 • 307 metrů nadmořské
  výšky
 • 1186 připojení
  Čech a Moravy