Město Nový Knín
MĚSTO Nový Knín Historické Zlatohorní Město
Telefon
Datová schránka
Datová schránkaID: xqjbgzr
rozšířené vyhledávání

MěÚ Dobříš - Úplná uzavírka úseku silnice č. III/11628

Číslo jednací: MDOB 30126/2024/Von

Číslo spisu: MDOB/4703/2024/VŽP

24-3308_Voznice - oprava povrchu, Etapa 2 a 3 (PORR, a.s., v z. HPN projekt), III-11628.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 267.68 kB

30126_Voznice, 2. etapa - stanovení.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 284.48 kB

30126_Voznice, 2. etapa - DIO1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 5.28 MB

30126_Voznice, 2. etapa - DIO2.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 5.95 MB

Městský úřad Dobříš, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení výstavby, Úsek dopravy a silnič-ního hospodářství
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu:
Komunikace: silnice č. III/11628.
Místo: v úseku od odbočky do lokality „Závist“ (obec Nová Ves pod Pleší) po restauraci „Zastávka“ v obci Voznice.
Předmět úpravy: úplná uzavírka úseku silnice č. III/11628, vyznačení objížďky.
Důvod přechodné úpravy: oprava povrchu vozovky silnice č. III/11628 (ETAPA 2).
Termín: od 20.05. do 11.08.2024.
Termíny jednotlivých variant (A, B, C) DIO pro Etapu 2 budou v časové návaznosti, v závislosti na skutečném trvání (ukončení) uzavírek silnice II/116 (Etapa 1) v Nové Vsi pod Pleší a silnice III/11628 (ul. Pražská) v Dobříši.

Datum sejmutí: 31. 5. 2024 Zodpovídá: Žaneta Schneiderová
 • 2065 aktuální počet
  obyvatel
 • Zlatohorní
  město
 • 307 metrů nadmořské
  výšky
 • 1186 připojení
  Čech a Moravy