Město Nový Knín
MĚSTO Nový Knín Historické Zlatohorní Město
Telefon
Datová schránka
Datová schránkaID: xqjbgzr
rozšířené vyhledávání

Informace k volbám do zastupitelstva města na období 2022 - 2026

Podle ustanovení § 67 zákona o obcích počet členů zastupitelstva obce na každé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb tj. nejpozději ve čtvrtek 30. června 2022. Podle stanoviska Ministerstva vnitra je povinností zastupitelstva obce stanovit počet členů zastupitelstva obce před každými řádnými volbami, tedy i v případě, že se tento počet nemění. Teprve v případě, že zastupitelstvo obce svoji zákonnou povinnost danou v § 67 zákona o obcích nesplní, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.

Jelikož zastupitelstvo obce nebylo na svém zasedání 23. 6. 2022, kde bylo na programu schválení počtu zastupitelů pro následující volební období, usnášení schopné, je podle výše uvedeného počet zastupitelů ve volebním období 2022 - 2026 stejný jako v končícím obdobím tedy 15 zastupitelů.

 • 2065 aktuální počet
  obyvatel
 • Zlatohorní
  město
 • 307 metrů nadmořské
  výšky
 • 1186 připojení
  Čech a Moravy