Město Nový Knín
MĚSTO Nový Knín Historické Zlatohorní Město
Telefon
Datová schránka
Datová schránkaID: xqjbgzr
rozšířené vyhledávání

Krajský úřad Středočeského kraje - prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí

Číslo jednací: 058585/2024/KUSK

Číslo spisu: SZ 042406/2024/KUSK ÚSŘ/LŽ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „správní orgán“), jako správní orgán příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 80 odst. 4 písm. d) citovaného předpisu, p r o d l u ž u j e Městskému úřadu Nový Knín, stavebnímu úřadu zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci řízení o odstranění stavby
„opěrné zdi u rodinného domu č.p. 492“ (dále jen „stavba“), na pozemku parc. č. 324/227 v katastrálním území Nová Ves pod Pleší, o 60 dnů.

vyhláška KÚSK.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 219.52 kB

Datum sejmutí: 23. 5. 2024 Zodpovídá: Žaneta Schneiderová
 • 2065 aktuální počet
  obyvatel
 • Zlatohorní
  město
 • 307 metrů nadmořské
  výšky
 • 1186 připojení
  Čech a Moravy